TCWMS là gì? Nghĩa của từ tcwms

TCWMS là gì?

TCWMS“Tele-Center Workforce Management System” trong tiếng Anh.

TCWMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCWMS“Tele-Center Workforce Management System”.

Tele-Center Workforce Management System: Hệ thống quản lý lực lượng lao động Tele-Center.

Giải thích ý nghĩa của TCWMS

TCWMS có nghĩa “Tele-Center Workforce Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý lực lượng lao động Tele-Center”.