TD là gì? Nghĩa của từ td

TD là gì?

TD“Theo dõi” trong tiếng Việt, “Touchdown” trong tiếng Anh.

TD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TD“Theo dõi”, “Touchdown”.

Theo dõi.
Sử dụng nhiều trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam.

Touchdown: Chạm xuống.
Thuật ngữ này thường dùng nhiều trong lĩnh vực hàng không, không gian.

Một số kiểu TD viết tắt khác:

Tình dục.

Thể dục.

Tác dụng.

Technical Drawing: Bản vẽ kỹ thuật.

Tropical Depression: Áp thấp nhiệt đới.

Technical Director: Giám đốc kỹ thuật.

Tardive Dyskinesia: Rối loạn vận động chậm.

Trust Deed: Chứng thư ủy thác.
Thuật ngữ dùng trong lĩnh vực bất động sản.

Giải thích ý nghĩa của TD

VIỆT NGỮ.

TD có nghĩa “Theo dõi” trong tiếng Việt.

Nhiều bác sĩ hay dùng từ này để ghi vào sổ bệnh án của các bệnh nhân. Td là kiểu viết của từ "theo dõi" và nó thường được ghi chép trong quá trình các bác sĩ chuẩn đoán bệnh.

NGOẠI NGỮ.

TD có nghĩa “Touchdown”, dịch sang tiếng Việt là “Chạm xuống”.

Nhiều người đôi khi vẫn dùng từ (td) touchdown này thay thế "hạ cánh".

Ngoài ra, nó cũng xuất hiện trong bóng đá. Touchdown td là chạm bóng - phương pháp ghi bàn chính trong bóng đá Mỹ và Canada.