TĐBKVN là gì? Nghĩa của từ tđbkvn

TĐBKVN là gì?

TĐBKVN“Từ điển bách khoa Việt Nam” trong tiếng Việt.

TĐBKVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TĐBKVN“Từ điển bách khoa Việt Nam”.

Từ điển bách khoa Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của TĐBKVN

TĐBKVN có nghĩa “Từ điển bách khoa Việt Nam” trong tiếng Việt.