TDE là gì? Nghĩa của từ tde

TDE là gì?

TDE“Transparent Data Encryption” trong tiếng Anh.

TDE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TDE“Transparent Data Encryption”.

Transparent Data Encryption: Mã hóa dữ liệu minh bạch.
Một công nghệ được sử dụng để mã hóa các tệp cơ sở dữ liệu.

Một số kiểu TDE viết tắt khác:

Trinity Desktop Environment: Môi trường máy tính để bàn Trinity.

Tidal Disruption Event: Sự kiện gián đoạn thủy triều.

Giải thích ý nghĩa của TDE

TDE có nghĩa “Transparent Data Encryption”, dịch sang tiếng Việt là “Mã hóa dữ liệu minh bạch”.