TE là gì? Nghĩa của từ te

TE là gì?

TE“Tactical Exploitation” trong tiếng Anh.

TE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TE“Tactical Exploitation”.

Tactical Exploitation: Khai thác chiến thuật.

Một số kiểu TE viết tắt khác:

Testosterone to Epitestosterone ratio: Tỷ lệ Testosterone để Epitestosterone.

Tight end: Kết thúc chặt chẽ.
bóng bầu dục Mỹ, vị trí thường không được sử dụng trong bóng đá Canada hiện đại.

Telugu language: Ngôn ngữ Telugu.
mã ISO 639-1: te.

Tellurium: Tellurium.
Te.

Giải thích ý nghĩa của TE

TE có nghĩa “Tactical Exploitation”, dịch sang tiếng Việt là “Khai thác chiến thuật”.