TED là gì? Nghĩa của từ ted

TED là gì?

TED“Technology Entertainment Design” trong tiếng Anh.

TED là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TED“Technology Entertainment Design”.

Technology Entertainment Design: Thiết kế giải trí công nghệ.

Giải thích ý nghĩa của TED

TED có nghĩa “Technology Entertainment Design”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế giải trí công nghệ”.