TEOM là gì? Nghĩa của từ teom

TEOM là gì?

TEOM“Tapered Element Oscillating Microbalance” trong tiếng Anh.

TEOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TEOM“Tapered Element Oscillating Microbalance”.

Tapered Element Oscillating Microbalance: Phần tử côn dao động cân bằng vi mô.

Giải thích ý nghĩa của TEOM

TEOM có nghĩa “Tapered Element Oscillating Microbalance”, dịch sang tiếng Việt là “Phần tử côn dao động cân bằng vi mô”.