TF là gì? Nghĩa của từ tf

TF là gì?

TF“The F*ck” trong tiếng Anh.

TF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TF“The F*ck”.

The F*ck: Cái quái.
Từ lóng và cách viết dùng trong ngôn ngữ tin nhắn và trên mạng internet.

Một số kiểu TF viết tắt khác:

French Southern Territories: Lãnh thổ phía Nam thuộc Pháp.
Mã ISO 3166.

Task Force: Lực lượng đặc nhiệm.

Terafarad.

Too Far: Quá xa.

Team fortress: Đội pháo đài.

Transformers: Máy biến áp.

Training Female: Huấn luyện viên nữ.

Tom Ford.
Tên một nhãn hàng hoạt động trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp.

Trust Flow: Luồng tin cậy.
Dùng trong SEO, đề cập đến những lưu lượng truy cập chất lượng và đáng tin cậy.

Transformation: Chuyển đổi.

Teaching Fellow: Giảng viên đồng nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của TF

TF có nghĩa “The F*ck”, dịch sang tiếng Việt là “Cái quái”.