TG là gì? Nghĩa của từ tg

TG là gì?

TG“Thế giới” trong tiếng Việt, “Togo” trong tiếng Anh.

TG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TG“Thế giới”, “Togo”.

Thế giới.

Togo: Togo.
mã ISO 3166.

Một số kiểu TG viết tắt khác:

Tajik language: Ngôn ngữ Tajik.
mã ISO 639-1: tg.

Teragram: Teragram.
Tg.

Giải thích ý nghĩa của TG

VIỆT NGỮ.

TG có nghĩa “Thế giới” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

TG có nghĩa “Togo”, dịch sang tiếng Việt là “Togo”.