TGE là gì? Nghĩa của từ tge

TGE là gì?

TGE“Tree Grammar Engine” trong tiếng Anh.

TGE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TGE“Tree Grammar Engine”.

Tree Grammar Engine: Công cụ ngữ pháp cây.

Một số kiểu TGE viết tắt khác:

Transitional Government of Ethiopia: Chính phủ chuyển tiếp của Ethiopia.

Transmissible gastroenteritis: Viêm dạ dày ruột truyền nhiễm.

Tibetan Government in Exile: Chính phủ Tây Tạng lưu vong.

Tapered Gridded Estimator: Công cụ ước tính có lưới giảm dần.

Tokyo Grain Exchange: Sở giao dịch ngũ cốc Tokyo.

The Great Escape: Cuộc tẩu thoát vĩ đại.

Transmissible Gastro-Enteritis: Viêm dạ dày-ruột có thể lây truyền.

Giải thích ý nghĩa của TGE

TGE có nghĩa “Tree Grammar Engine”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ ngữ pháp cây”.