TGL là gì? Nghĩa của từ tgl

TGL là gì?

TGL“Tagalog language” trong tiếng Anh.

TGL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TGL“Tagalog language”.

Tagalog language: Ngôn ngữ Tagalog.
mã ISO 639-2: tgl.

Giải thích ý nghĩa của TGL

TGL có nghĩa “Tagalog language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Tagalog”.