TGT là gì? Nghĩa của từ tgt

TGT là gì?

TGT“Target” trong tiếng Anh.

TGT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TGT“Target”.

Target: Mục tiêu.

Một số kiểu TGT viết tắt khác:

Ticket Granting Ticket: Ticket Granting Ticket.
bảo mật máy tính.

Tyrese, Ginuwine, Tank: Tyrese, Ginuwine, Xe tăng.

Giải thích ý nghĩa của TGT

TGT có nghĩa “Target”, dịch sang tiếng Việt là “Mục tiêu”.