TH là gì? Nghĩa của từ th

TH là gì?

TH“Truyền hình” trong tiếng Việt, “Terahenry” trong tiếng Anh.

TH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TH“Truyền hình”, “Terahenry”.

Truyền hình.

Terahenry: Terahenry.

Một số kiểu TH viết tắt khác:

Thailand: Thái Lan.
ISO 3166 và mã quốc gia FIPS 10-4.

Thai language: Tiếng Thái.
mã ISO 639-1: th.

Thorium: Thorium.
Th.

Trung học.

Giải thích ý nghĩa của TH

VIỆT NGỮ.

TH có nghĩa “Truyền hình” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

TH có nghĩa “Terahenry”, dịch sang tiếng Việt là “Terahenry”.