THEGENTRY là gì? Nghĩa của từ thegentry

THEGENTRY là gì?

THEGENTRY“The High-End Group of Earth's New Technologies Research Yield” trong tiếng Anh.

THEGENTRY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THEGENTRY“The High-End Group of Earth's New Technologies Research Yield”.

The High-End Group of Earth's New Technologies Research Yield: Năng suất Nghiên cứu Công nghệ Mới của Nhóm Cấp cao của Trái đất.

Giải thích ý nghĩa của THEGENTRY

THEGENTRY có nghĩa “The High-End Group of Earth's New Technologies Research Yield”, dịch sang tiếng Việt là “Năng suất Nghiên cứu Công nghệ Mới của Nhóm Cấp cao của Trái đất”.