TKA là gì? Nghĩa của từ tka

TKA là gì?

TKA“Total Knee Arthroplasty” trong tiếng Anh.

TKA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TKA“Total Knee Arthroplasty”.

Total Knee Arthroplasty: Tạo hình khớp gối toàn bộ.
Loại phẫu thuật phổ biến về chỉnh hình đầu gối.

Một số kiểu TKA viết tắt khác:

The King's Academy: Học viện nhà vua.
Tên của học viện tại Florida, Hoa Kỳ.

Techno Kitten Adventure: Cuộc phiêu lưu Techno Kitten.
Trò chơi video trên nhiều nền tảng khác nhau.

Giải thích ý nghĩa của TKA

TKA có nghĩa “Total Knee Arthroplasty”, dịch sang tiếng Việt là “Tạo hình khớp gối toàn bộ”.