TKL là gì? Nghĩa của từ tkl

TKL là gì?

TKL“Tokelau” trong tiếng Anh.

TKL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TKL“Tokelau”.

Tokelau: Tokelau.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của TKL

TKL có nghĩa “Tokelau”, dịch sang tiếng Việt là “Tokelau”.