TLR là gì? Nghĩa của từ tlr

TLR là gì?

TLR“Toll-Like Receptor” trong tiếng Anh.

TLR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TLR“Toll-Like Receptor”.

Toll-Like Receptor: Thụ thể giống như Toll.
Tên một loại protein của hệ thống miễn dịch.

Một số kiểu TLR viết tắt khác:

Tonic Labyrinthine Reflex: Thuốc bổ phản xạ mê cung.

Twin-Lens Reflex camera: Máy ảnh phản xạ hai ống kính.

Giải thích ý nghĩa của TLR

TLR có nghĩa “Toll-Like Receptor”, dịch sang tiếng Việt là “Thụ thể giống như Toll”.