TNĐT là gì? Nghĩa của từ tnđt

TNĐT là gì?

TNĐT“Thoát nước đô thị” trong tiếng Việt.

TNĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNĐT“Thoát nước đô thị”.

Thoát nước đô thị.

Giải thích ý nghĩa của TNĐT

TNĐT có nghĩa “Thoát nước đô thị” trong tiếng Việt.