TNGT là gì? Nghĩa của từ tngt

TNGT là gì?

TNGT“Tai nạn giao thông” trong tiếng Việt.

TNGT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNGT“Tai nạn giao thông”.

Tai nạn giao thông.

Giải thích ý nghĩa của TNGT

TNGT có nghĩa “Tai nạn giao thông” trong tiếng Việt.