TNHC là gì? Nghĩa của từ tnhc

TNHC là gì?

TNHC“Trinh nữ hoàng cung” trong tiếng Việt.

TNHC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNHC“Trinh nữ hoàng cung”.

Trinh nữ hoàng cung.

Giải thích ý nghĩa của TNHC

TNHC có nghĩa “Trinh nữ hoàng cung” trong tiếng Việt.