TNJ là gì? Nghĩa của từ tnj

TNJ là gì?

TNJ“Three-Nanotube Junctions” trong tiếng Anh.

TNJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNJ“Three-Nanotube Junctions”.

Three-Nanotube Junctions: Các nút nối ba ống nano.

Một số kiểu TNJ viết tắt khác:

Transport of New Jersey: Giao thông vận tải của New Jersey.

Giải thích ý nghĩa của TNJ

TNJ có nghĩa “Three-Nanotube Junctions”, dịch sang tiếng Việt là “Các nút nối ba ống nano”.