TOD là gì? Nghĩa của từ tod

TOD là gì?

TOD“Transit-Oriented Development” trong tiếng Anh.

TOD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TOD“Transit-Oriented Development”.

Transit-Oriented Development: Phát triển theo hướng chuyển tuyến.

Một số kiểu TOD viết tắt khác:

Time Of Day: Thời gian trong ngày.

Top Of Descent: Lên đỉnh.

Team Orlando Diving: Đội Orlando lặn.

Transport Oriented Development: Phát triển theo định hướng vận tải.

Tail Of the Dragon: Đuôi rồng.

Thermal Observation Device: Thiết bị quan sát nhiệt.

Transparency Obligations Directive: Chỉ thị về nghĩa vụ minh bạch.

Torque-On-Demand: Mô-men xoắn theo yêu cầu.

Transit On Discoverer: Chuyển tuyến trên Người khám phá.

Train Operators Display: Hiển thị nhà điều hành tàu hỏa.

Taste Of Downtown: Hương vị của trung tâm thành phố.

Third Order Dispersion: Phân tán đơn hàng thứ ba.

Tele-Operated Driving: Lái xe điều khiển từ xa.

Giải thích ý nghĩa của TOD

TOD có nghĩa “Transit-Oriented Development”, dịch sang tiếng Việt là “Phát triển theo hướng chuyển tuyến”.