TTPL là gì? Nghĩa của từ ttpl

TTPL là gì?

TTPL“Tương tác bình luận” trong tiếng Việt, “Tactical Ten Paintball League” trong tiếng Anh.

TTPL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTPL“Tương tác bình luận”, “Tactical Ten Paintball League”.

Tương tác bình luận.
Dùng bình luận để tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Tactical Ten Paintball League: Giải đấu súng sơn 10 người chiến thuật.

Một số kiểu TTPL viết tắt khác:

Tâm thần phân liệt.
Tên một loại bệnh loạn thần, có biểu hiện là các triệu chứng như hoang tưởng, tăng trương lực, ảo giác...

Giải thích ý nghĩa của TTPL

VIỆT NGỮ.

TTPL có nghĩa “Tương tác bình luận” trong tiếng Việt.

Nhiều bạn trẻ thường sử dụng từ "p" thay cho "b", nên ta thấy "pình" thay cho "bình". Do đó, "ttpl" là cách viết của "tương tác pình (bình) luận".

Thật chất trên facebook nó xuất hiện khá nhiều, bởi một số người dùng rất muốn có được nhiều lượt tương tác với những người khác, nên họ hay viết kèm hashtag #ttpl để trao đổi lẫn nhau.

NGOẠI NGỮ.

TTPL có nghĩa “Tactical Ten Paintball League”, dịch sang tiếng Việt là “Giải đấu súng sơn 10 người chiến thuật”.