TUGV là gì? Nghĩa của từ tugv

TUGV là gì?

TUGV“Tactical Unmanned Ground Vehicle” trong tiếng Anh.

TUGV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TUGV“Tactical Unmanned Ground Vehicle”.

Tactical Unmanned Ground Vehicle: Phương tiện mặt đất không người lái chiến thuật.

Một số kiểu TUGV viết tắt khác:

Teleoperated UGV: UGV điều khiển từ xa.

Giải thích ý nghĩa của TUGV

TUGV có nghĩa “Tactical Unmanned Ground Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Phương tiện mặt đất không người lái chiến thuật”.