TUS là gì? Nghĩa của từ tus

TUS là gì?

TUS“Time-Use Survey” trong tiếng Anh.

TUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TUS“Time-Use Survey”.

Time-Use Survey: Khảo sát sử dụng thời gian.

Một số kiểu TUS viết tắt khác:

Transform Units: Đơn vị biến đổi.
TUs.

Technological University of the Shannon: Đại học Công nghệ Shannon.

Tokyo University of Science: Đại học Khoa học Tokyo.

The Unicode Standard: Chuẩn Unicode.

Technological Universities: Trường đại học công nghệ.
TUs.

Terminal Units: Đơn vị đầu cuối.
TUs.

Technical University of the State: Đại học Kỹ thuật của Bang.

The Ursuline School: Trường học Ursuline.

Trailing Umbilical System: Hệ thống rốn.

Transcranial ultrasound: Siêu âm xuyên sọ.

Trade Union Side: Công đoàn.

Tampa Union Station: Ga Tampa Union.

Giải thích ý nghĩa của TUS

TUS có nghĩa “Time-Use Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát sử dụng thời gian”.