TVL là gì? Nghĩa của từ tvl

TVL là gì?

TVL“Television Lines” trong tiếng Anh.

TVL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TVL“Television Lines”.

Television Lines: Dòng truyền hình.

Một số kiểu TVL viết tắt khác:

Tri Valley League: Giải đấu thung lũng.

Technical Vocational Livelihood: Sinh kế dạy nghề kỹ thuật.

Telecom Vanuatu Limited: Viễn thông vanuatu giới hạn.

Trans Valley League: Giải đấu xuyên thung lũng.

South Lake Tahoe Airport: Sân bay South Lake Tahoe.

Trent Valley League: Giải đấu thung lũng Trent.

The Voice Library: Thư viện thoại.

Giải thích ý nghĩa của TVL

TVL có nghĩa “Television Lines”, dịch sang tiếng Việt là “Dòng truyền hình”.