TVN là gì? Nghĩa của từ tvn

TVN là gì?

TVN“Than Việt Nam” trong tiếng Việt.

TVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TVN“Than Việt Nam”.

Than Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của TVN

TVN có nghĩa “Than Việt Nam” trong tiếng Việt.