TYS là gì? Nghĩa của từ tys

TYS là gì?

TYS“Thank You Sir” trong tiếng Anh.

TYS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TYS“Thank You Sir”.

Thank You Sir: Cảm ơn ngài.
Dùng để cảm ơn nhanh đến một ai, dùng cho nam giới.

Một số kiểu TYS viết tắt khác:

Ten Year Series: Chuỗi mười năm.
Thuật ngữ đề cập đến các bài kiểm tra ở Singapore.

Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
Với TYS là mã trường, đại diện cho trường đại học này.

McGhee Tyson Airport: Sân bay McGhee Tyson.
Mã của sân bay này là TYS, nó tọa lạc tại Knoxville (tiểu bang Tennessee của Hoa Kỳ).

Giải thích ý nghĩa của TYS

TYS có nghĩa “Thank You Sir”, dịch sang tiếng Việt là “Cảm ơn ngài”.