UBHS là gì? Nghĩa của từ ubhs

UBHS là gì?

UBHS“Urduja Business High School” trong tiếng Anh.

UBHS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UBHS“Urduja Business High School”.

Urduja Business High School: Trường trung học kinh doanh Urduja.

Giải thích ý nghĩa của UBHS

UBHS có nghĩa “Urduja Business High School”, dịch sang tiếng Việt là “Trường trung học kinh doanh Urduja”.