UCL là gì? Nghĩa của từ ucl

UCL là gì?

UCL“UEFA Champions League” trong tiếng Anh.

UCL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UCL“UEFA Champions League”.

UEFA Champions League: Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu.

Một số kiểu UCL viết tắt khác:

Upper Control Limit: Giới hạn kiểm soát trên.

Giải thích ý nghĩa của UCL

UCL có nghĩa “UEFA Champions League”, dịch sang tiếng Việt là “Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu”.