UEFI là gì? Nghĩa của từ uefi

UEFI là gì?

UEFI“Unified Extensible Firmware Interface” trong tiếng Anh.

UEFI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UEFI“Unified Extensible Firmware Interface”.

Unified Extensible Firmware Interface: Giao diện chương trình cơ sở mở rộng hợp nhất.

Giải thích ý nghĩa của UEFI

UEFI có nghĩa “Unified Extensible Firmware Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện chương trình cơ sở mở rộng hợp nhất”.