UESAC là gì? Nghĩa của từ uesac

UESAC là gì?

UESAC“Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets” trong tiếng Anh.

UESAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UESAC“Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets”.

Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets: Khảo sát của Uppsala-ESO về Tiểu hành tinh và Sao chổi.

Giải thích ý nghĩa của UESAC

UESAC có nghĩa “Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát của Uppsala-ESO về Tiểu hành tinh và Sao chổi”.