UGV là gì? Nghĩa của từ ugv

UGV là gì?

UGV“Unmanned Ground Vehicle” trong tiếng Anh.

UGV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UGV“Unmanned Ground Vehicle”.

Unmanned Ground Vehicle: Phương tiện mặt đất không người lái.

Giải thích ý nghĩa của UGV

UGV có nghĩa “Unmanned Ground Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Phương tiện mặt đất không người lái”.