UHRB là gì? Nghĩa của từ uhrb

UHRB là gì?

UHRB“Ultra-High Resolution Building” trong tiếng Anh.

UHRB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UHRB“Ultra-High Resolution Building”.

Ultra-High Resolution Building: Tòa nhà có độ phân giải cực cao.

Giải thích ý nghĩa của UHRB

UHRB có nghĩa “Ultra-High Resolution Building”, dịch sang tiếng Việt là “Tòa nhà có độ phân giải cực cao”.