UJT là gì? Nghĩa của từ ujt

UJT là gì?

UJT“Unijunction transistor” trong tiếng Anh.

UJT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UJT“Unijunction transistor”.

Unijunction transistor: Bóng bán dẫn liên kết.

Giải thích ý nghĩa của UJT

UJT có nghĩa “Unijunction transistor”, dịch sang tiếng Việt là “Bóng bán dẫn liên kết”.