UKDA là gì? Nghĩa của từ ukda

UKDA là gì?

UKDA“United Kingdom Data Archive” trong tiếng Anh.

UKDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UKDA“United Kingdom Data Archive”.

United Kingdom Data Archive: Kho lưu trữ dữ liệu Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của UKDA

UKDA có nghĩa “United Kingdom Data Archive”, dịch sang tiếng Việt là “Kho lưu trữ dữ liệu Vương quốc Anh”.