UKIP là gì? Nghĩa của từ ukip

UKIP là gì?

UKIP“UK Independence Party” trong tiếng Anh.

UKIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UKIP“UK Independence Party”.

UK Independence Party: Đảng Độc lập Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của UKIP

UKIP có nghĩa “UK Independence Party”, dịch sang tiếng Việt là “Đảng Độc lập Vương quốc Anh”.