ULEB là gì? Nghĩa của từ uleb

ULEB là gì?

ULEB“Union des ligues européens de basket-ball” trong tiếng Anh.

ULEB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ULEB“Union des ligues européens de basket-ball”.

Union des ligues européens de basket-ball: Union des ligues européens de Basket-ball.
tiếng Pháp có nghĩa là "Liên minh các giải bóng rổ châu Âu".

Giải thích ý nghĩa của ULEB

ULEB có nghĩa “Union des ligues européens de basket-ball”, dịch sang tiếng Việt là “Union des ligues européens de Basket-ball”.