ULF là gì? Nghĩa của từ ulf

ULF là gì?

ULF“Ultra Low Frequency” trong tiếng Anh.

ULF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ULF“Ultra Low Frequency”.

Ultra Low Frequency: Tần số cực thấp.

Giải thích ý nghĩa của ULF

ULF có nghĩa “Ultra Low Frequency”, dịch sang tiếng Việt là “Tần số cực thấp”.