UM là gì? Nghĩa của từ um

UM là gì?

UM“United States Minor Outlying Islands” trong tiếng Anh.

UM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UM“United States Minor Outlying Islands”.

United States Minor Outlying Islands: Các đảo nhỏ xa xôi hẻo lánh của Hoa Kỳ.
ký hiệu bưu chính, mã ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của UM

UM có nghĩa “United States Minor Outlying Islands”, dịch sang tiếng Việt là “Các đảo nhỏ xa xôi hẻo lánh của Hoa Kỳ”.