UMC là gì? Nghĩa của từ umc

UMC là gì?

UMC“United Microelectronics Corporation” trong tiếng Anh.

UMC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UMC“United Microelectronics Corporation”.

United Microelectronics Corporation: United Microelectronics Corporation.

Một số kiểu UMC viết tắt khác:

University of Missouri-Columbia: Đại học Missouri-Columbia.

Giải thích ý nghĩa của UMC

UMC có nghĩa “United Microelectronics Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “United Microelectronics Corporation”.