UMPP là gì? Nghĩa của từ umpp

UMPP là gì?

UMPP“Ultra Mega Power Projects” trong tiếng Anh.

UMPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UMPP“Ultra Mega Power Projects”.

Ultra Mega Power Projects: Dự án điện siêu lớn.

Một số kiểu UMPP viết tắt khác:

Ultra Mega Power Plant: Nhà máy điện cực lớn.

Giải thích ý nghĩa của UMPP

UMPP có nghĩa “Ultra Mega Power Projects”, dịch sang tiếng Việt là “Dự án điện siêu lớn”.