UN là gì? Nghĩa của từ un

UN là gì?

UN“United Nations” trong tiếng Anh.

UN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UN“United Nations”.

United Nations: Liên Hiệp Quốc.

Giải thích ý nghĩa của UN

UN có nghĩa “United Nations”, dịch sang tiếng Việt là “Liên Hiệp Quốc”.