UNHCR là gì? Nghĩa của từ unhcr

UNHCR là gì?

UNHCR“United Nations High Commissioner for Refugees” trong tiếng Anh.

UNHCR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNHCR“United Nations High Commissioner for Refugees”.

United Nations High Commissioner for Refugees: Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn.

Giải thích ý nghĩa của UNHCR

UNHCR có nghĩa “United Nations High Commissioner for Refugees”, dịch sang tiếng Việt là “Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn”.