UNU là gì? Nghĩa của từ unu

UNU là gì?

UNU“United Nations University” trong tiếng Anh.

UNU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNU“United Nations University”.

United Nations University: Đại học Liên hợp quốc.

Giải thích ý nghĩa của UNU

UNU có nghĩa “United Nations University”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Liên hợp quốc”.