UPD là gì? Nghĩa của từ upd

UPD là gì?

UPD“Universal Print Driver” trong tiếng Anh.

UPD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UPD“Universal Print Driver”.

Universal Print Driver: Trình điều khiển in đa năng.

Một số kiểu UPD viết tắt khác:

Uvalde Police Department: Sở cảnh sát Uvalde.

Underpotential deposition: Lắng đọng tiềm năng.

Unspecified Personality Disorder: Rối loạn nhân cách không xác định.

University of the Philippines-Diliman: Đại học Philippines-Diliman.

University Police Department: Trường đại học cảnh sát.

Union for Peace and Development: Liên minh vì Hòa bình và Phát triển.

Universal Publishing and Distribution: Xuất bản và Phân phối Phổ thông.

United Pharmaceutical Distributors: Các nhà phân phối dược phẩm của Hoa Kỳ.

Uniparental disomy: Sự phân ly không cha mẹ.

Unified Package Designer: Nhà thiết kế gói hợp nhất.

Union for Peace and Development Party: Đảng Liên minh vì Hòa bình và Phát triển.

Urban Policy Development: Phát triển chính sách đô thị.

Uniform Patrol Division: Bộ phận tuần tra đồng phục.

Unipolar depression: Trầm cảm đơn cực.

Giải thích ý nghĩa của UPD

UPD có nghĩa “Universal Print Driver”, dịch sang tiếng Việt là “Trình điều khiển in đa năng”.