UPI là gì? Nghĩa của từ upi

UPI là gì?

UPI“United Press International” trong tiếng Anh.

UPI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UPI“United Press International”.

United Press International: United Press International.

Giải thích ý nghĩa của UPI

UPI có nghĩa “United Press International”, dịch sang tiếng Việt là “United Press International”.