UPU là gì? Nghĩa của từ upu

UPU là gì?

UPU“Universal Postal Union” trong tiếng Anh.

UPU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UPU“Universal Postal Union”.

Universal Postal Union: Liên minh Bưu chính Thế giới.

Giải thích ý nghĩa của UPU

UPU có nghĩa “Universal Postal Union”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh Bưu chính Thế giới”.