USAACE là gì? Nghĩa của từ usaace

USAACE là gì?

USAACE“United States Army Aviation Center of Excellence” trong tiếng Anh.

USAACE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USAACE“United States Army Aviation Center of Excellence”.

United States Army Aviation Center of Excellence: Trung tâm Hàng không Xuất sắc của Quân đội Hoa Kỳ.
Fort Rucker, Alabama.

Giải thích ý nghĩa của USAACE

USAACE có nghĩa “United States Army Aviation Center of Excellence”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Hàng không Xuất sắc của Quân đội Hoa Kỳ”.