USAADAC là gì? Nghĩa của từ usaadac

USAADAC là gì?

USAADAC“United States Army Air Defense Artillery School” trong tiếng Anh.

USAADAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USAADAC“United States Army Air Defense Artillery School”.

United States Army Air Defense Artillery School: Trường Pháo binh Phòng không Lục quân Hoa Kỳ.
Fort Sill, Oklahoma.

Giải thích ý nghĩa của USAADAC

USAADAC có nghĩa “United States Army Air Defense Artillery School”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Pháo binh Phòng không Lục quân Hoa Kỳ”.